Infolinia, informacja o rozkładach jazdy (poniedziałek-piątek 6:15-20:00):
tel. 801 11 22 11
Skontaktuj się z nami:
biuro@pksgdynia.pl

FAQ, najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Czy w autobusie PKS wolno przewozić wózek dziecięcy lub inwalidzki?

Tak. Każdym autobusem wyposażonym w odpowiednie miejsce można przewieźć wózek dziecięcy lub inwalidzki. Wózek należy umieścić w środkowej części pojazdu vis a vis drugich drzwi. Wózek powinien być skierowany tyłem do kierunku jazdy autobusu i zabezpieczony. Jeżeli to możliwe, na własną odpowiedzialność, podróżny może umieścić wózek (złożony) w lukach bagażowych (otwieranych od zewnątrz). Za ewentualnie powstałą szkodę (zabrudzenia) odpowiada podróżny. Przewóz wózków nie jest dopuszczony w autobusach marki BMC (posiadamy jeden taki autobus) oraz w wybranych autobusach marki Setra (posiadamy pięć takich autobusów, które nie posiadają odpowiedniej przestrzeni w środkowej części pojazdu). Wózka nie przewiziemy niestety w mniejszych pojazdach tzw. busach typu Mercedes-Benz Sprinter, które realizują przejazdy dla naszej spółki na wybranych kursach linii 652, 656, 657, 658 i 663 w powiecie puckim.

Czy autobusem PKS przewiozę duży bagaż podręczny, torbę lub walizkę?

Tak. Duże torby i bagaże umieszczone powinny zostać przez podróżnego w środkowej części pojazdu vis a vis drugich drzwi. Bagaż nie może zajmować miejsca siedzącego. Za przewóz bagażu podręcznego nie pobiera się dodatkowych opłat.

 

Czy w autobusie wolno przewozić hulajnogi elektryczne?

Tak. Hulajnoga powinna być złożona i zabezpieczona przez pasażera. Na przewóz hulajnogi podróżny wykupuje bilet bagażowy wg trasy przejazdu (wg taryfy przewidzanej w regulaminie). 

Czy w autobusie PKS wolno przewozić rower?

Tak. Rower musi być odpowiednio zabezpieczony przez właściciela i przewożony w miejscu do tego przeznaczonym (vis a vis drugich drzwi). Przed wejściem do autobusu należy zwrócić się do kierowcy, celem uzyskania zgody na przewóz roweru. Kierujący pojazdem może odmówić wejścia do pojazdu z rowerem w sytuacji spodziewanego maksymalnego zatłoczenia pojazdu po trasie przejazdu. Na rower podróżny wykupuje bilet bagażowy wg trasy przejazdu (wg taryfy przewidzanej w regulaminie). Za ewentualnie powstałą szkodę (zabrudzenia) odpowiada podróżny.

 

Kto odpowiada za stan i utrzymanie przystanków autobusowych?

Wiaty i słupki przystankowe (znaki drogowe D-15) są własnością zarządcy drogi, przy której są usytuowane. Za stan, wygląd i czystość przystanków w naszej sieci komunikacyjnej odpowiadają:
na drogach gminnych - właściwy dla miejscowości Urząd Gminy (Przodkowo, Szemud, Linia, Wejherowo, Choczewo, Łęczyce, Gniewino, Krokowa, Puck)

na drogach powiatowych - Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego,

na drogach krajowych - Generalna Dyrekacja Dróg Krajowych i Autostrad,

na przystankach komunikacyjnych w Wejherowie - MZK Wejherowo, Zarząd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego lub Generalna Dyrekacja Dróg Krajowych i Autostrad (w zależności od lokalizacji przystanku)

na przystankach komunikacyjnych we Władysławowie - Urząd Miasta Władysławowo

na przystankach komunikacyjnych w Lęborku - ZDiZ Lębork

na przystankach komunikacyjnych w Gdyni i Sopocie - ZKM Gdynia,

na przystankach komunikacyjlnych w Gdańsku - ZDiZ Gdańsk

Czy kierowca jest upoważniony do kontroli biletów?

Tak. Każdy kierowca autobusu jest upoważniony i odpowiedzialny za kontrolę biletów. Kierujący pojazdem prowadzi odprawę podróżnych wsiadających na wszystkich przystankach, sprawdzając ważność biletów (zarówno zakupionych w kasach, jak i biletów miesięcznych i okresowych). Posiadacze biletów miesięcznych i okresowych, wsiadając do autobusu, zobowiązani są do okazania ważnego biletu miesięcznego (lub okresowego) bez wezwania. Wsiadanie do autobusu odbywa się wyłącznie pierwszymi drzwiami.

Czy w momencie awarii autobusu, mogę kontynuować przejazd następnym lub innym autobusem na podstawie tego samego biletu?

Tak. W przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu, bilet zakupiony w autobusie, który uległ awarii - zachowuje ważność w następnym, najbliższym autobusie lub autobusie rezerwowym, zmierzającym w tym samym kierunku. 

 

Czy na Dworcu Autobusowym w informacji lub u dyżurnej ruchu otrzymam bezpłatnie rozkład jazdy?

Tak. W punktach sprzedaży biletów w Gdyni, Wejherowie i Pucku każdy podróżny może otrzymać w kasie biletowej (która pełni rolę informacji) bezpłatnie rozkład jazdy autobusu dla wskazanej trasy. Rozkłady jazdy dla podróżnych przygotowane zostały w wersji tabelarycznej dla każdego z przystanków na trasie przejazdu wybranej linii, a dla wybranych tras także w formie kieszonkowych ulotek.

 

Gdzie można zadzwonić szukając zguby pozostawionej w autobusie PKS?

W zależności od miejsca zdarzenia, informacji udzieli dyżurny ruchu na dworcach:

Wejherowo, tel. 58 672 29 14 (poniedziałek-piątek),

Puck, tel. 58 673 27 13 (poniedziałek-piątek),

lub dyspozytor: 515 22 88 48 (sobota-niedziela).

Bilety

Czy bilet na przejazd można kupić u kierowcy?

Tak. We wszystkich autobusach w sieci PKS bilety na jeden przejazd są sprzedawane przez kierowcę z kasy fiskalnej.

Co to jest "bilet sieciowy"?

Bilet sieciowy (miesięczny lub okresowy) jest ważny na dowolnej trasie przejazdu. Upoważnia podróżnego do przejazdów wszystkimi autobusami w całej sieci komunikacyjnej PKS na dowolnej trasie i uprawnia do nieograniczonej liczby przesiadek. Jest biletem imiennym. Nie obowiązuje w autobusach komunikacji miejskiej (np. w Pucku).

 

Jaki bilet miesięczny (lub okresowy) jest "biletem sieciowym"?

Każdy bilet miesięczny (lub okresowy) na trasę równą lub powyżej 26 km - jest biletem sieciowym.

 

Kiedy mogę wykupić bilet miesięczny lub okresowy?

Bilet okresowy można wykupić dowolnego dnia miesiąca (również z wyprzedzeniem). Bilet okresowy ważny jest przez 16, 30 lub 60 kolejno następujących po sobie dni (wyłącznie w taryfie normalnej) i może być ważny od dowolnego (wskazanego przez pasażera) dnia miesiąca. Z kolei bilety miesięczne - na miesiąc kalendarzowy (w tym szkolne oraz studenckie). Bilety miesięczne i okresowe są sprzedawane w punktach sprzedaży biletów PKS w Wejherowie, Pucku, Gdyni, Kartuzach i Lęborku w godzinach ich funkcjonowania. 

Czy mogę wykupić bilet miesięczny lub okresowy na trasę wyłącznie w jedną stronę?

Tak. Można wykupić bilet miesięczny lub okresowy wyłącznie na przejazd w jedną stronę (TAM). Bilet taki nie będzie ważny na tej samej trasie w kierunku przeciwnym (POWRÓT). Za bilet wykupiony na relację przejazdu wyłącznie w jednym kierunku pobiera się połowę kwoty przewidzianej w taryfie opłat wg odległości przejazdu.

 

Czy kupując bilet ulgowy muszę posiadać ważną legitymację?

Tak. Kupując bilet miesięczny ulgowy w kasie należy posiadać i okazać na każde wezwanie ważny przez cały okres ważności biletu dokument uprawniający do takiej ulgi.

Jakie dokumenty należy posiadać podczas kontroli biletów?

Podczas kontroli biletów w autobusie PKS należy posiadać: ważny bilet na przejazd, a w przypadku biletów miesięcznych lub okresowych, dodatkowo dokument stwierdzający tożsamość podróżnego (bilet miesięczny lub okresowy jest biletem imiennym, bez zdjęcia i ważny jest - zgodnie z nadrukiem: wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem). Posiadając bilet ulgowy (zarówno jednoprzejazdowy, jak miesięczny lub okresowy) należy w momencie kontroli w autobusie posiadać ważny dokument uprawniający do korzystania ze zniżki.

 

Czy bilet miesięczny szkolny jest ważny w dni wolne od nauki szkolnej ?

Tak. Bilet miesięczny szkolny jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Bez względu na rodzaj dnia - czy jest to dzień powszedni, sobota, niedziela czy święto. Taki bilet jest ważny we wszystkie dni tygodnia.

Czy bilet okresowy (w tym także 60-dniowy) jest ważny w soboty i niedziele?

Tak, każdy bilet miesięczny, jak i okresowy jest ważny we wszystkie dni tygodnia. Tzn. także w soboty, niedziele i święta.

 

Czy wykupując bilet ulgowy należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżki?

Tak. W każdym przypadku. Wykupując bilet ulgowy na jeden przejazd u kierującego pojazdem, a także wykupując ulgowy bilet miesięczny, podróżny zobowiązany jest okazać (bez wezwania) ważną legitymację lub inny ważny dokument uprawniający do zniżki. Kierujący pojazdem oraz kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument taki stracił ważność. Tylko ważny dokument ze zdjęciem uprawnia kasjera lub kierowcę do sprzedaży biletu ze zniżką. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

 

Czy mogę wykupić "bilet gminny" u kierowcy, nie podając relacji przejazdu?

Nie. Wszystkie "bilety gminne" tj. ważne w granicach administracyjnych wskazanej w taryfie gminy, są ważne zgodnie z relacją wskazaną przez pasażera. Pomimo stałej kwoty za przejazd, tj. 5,00 zł - przejazd poza wskazaną relacją będzie traktowany przez kontrolerów biletów jako przejazd bez ważnego biletu. 

 

Czy można zwrócić bilet miesięczny lub okresowy, otrzymując zwrot niewykorzystanej kwoty?

Tak. W okienkach kasowych na dworcach Puck i Wejherowo. Zakupiony bilet miesięczny lub okresowy może być zwrócony do 10. dnia okresu ważności biletu, w kasie, w której został zakupiony, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zdarzenia losowe i inne, których podczas zakupu  biletu nie można było przewidzieć). Pasażer otrzymuje zwrot niewykorzystanej kwoty biletu, liczonej jako: wartość biletu / liczba dni ważności biletu x liczba dni niewykorzystanych, pomniejszonej dodatkowo o 10% wartości biletu. Potrącenia odstępnego 10% nie stosuje się, jeśli odstąpienie od umowy jest spowodowane przyczynami leżącymi po stronie przewoźnika.

 

Czy bilet miesięczny lub okresowy można odstąpić innej osobie?

Nie. Bilety miesięczne i okresowe są biletami imiennymi. Tzn., że nie wolno ich odstępować innym osobom.

 

Czy wolno laminować bilety miesięczne lub okresowe?

Nie. Bilety drukowane są na papierze termicznym. Laminowanie biletu spowoduje, że bilet będzie nieczytelny, a więc nieważny. 

Czy za brak biletu odpowiada podróżny?

Tak. W każdym przypadku.

 

Czy bilety metropolitalne są honorowane w autobusach PKS?

Nie. Bilety metropolitalne emitowane przez MZKZG nie są honorowane na liniach i trasach uruchamianych przez PKS w komunikacji regionalnej. Bilety metropolitalne upoważniają do przejazdów wyłącznie w ramach siatki połączeń komunikacją miejską organizowaną przez ZKM w Gdyni, MZK w Wejherowie, ZTM w Gdańsku lub PKP SKM w Trójmieście.

Zniżki

Czy emeryt lub rencista ma zniżkę na bilety jednoprzejazdowe?

Nie. Na bilety na jeden przejazd nie przysługują zniżki dla emerytów i rencistów. Zniżki dla emerytów i rencistów nie przysługują również na bilety miesięczne i okresowe.

Czy na bilety jednoprzejazdowe przysługuje zniżka szkolna lub studencka?

Nie. Na bilety na jeden przejazd nie przysługuje zniżka szkolna (lub studencka). Zniżka szkolna (lub studencka) przysługuje wyłącznie na bilety miesięczne (na wybrany miesiąc kalendarzowy). Zniżka szkolna (lub studencka) nie przysługuje także na bilety okresowe (16, 30 oraz 60-dniowe).

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej Zamknij