665

Rozkład jazdy

Kierunek: Dębki

Przystanek: Minkowice, Krótka

Odjazdy w dniach: 30.04, 7.05., 14.05., 21.05., 28.05. oraz 1.06.-25.06. i 1.09.-30.09.
10:01 u14:01 u18:01 u       
Odjazdy w soboty, niedziele i swieta w okresie 30.04.-25.06. i 1.09.-30.09.:
10:01 x14:01 x18:01 x       
  • u - Kurs uzytecznosci publicznej
  • x - Kursuje poza feriami letnimi, kurs uzytecznosci publicznej