Luzino, Strzebielińska

680 - > Wejherowo, Dworzec Aut.
680 - > Wejherowo, Szpital

Inne przystanki...

Rozkład chronologiczny