Luzino, Szkolna

680 - > Luzino, Gimnazjum
680 - > Milwino

Inne przystanki...

Rozkład chronologiczny